MENÜ

Az eladott lány

 


A lemez első fele kisebb egységekből tevődik össze, egyaránt szerepel rajta autentikus és feldolgozott népzene. A felhasznált dallamok eredeti funkciójukban az életszakaszok, életfordulók, valamint a naptári év jeles napjaihoz köthetők.

Az "István-köszöntő" egy göcseji dallamra épül. Névnapot köszönteni jártak vele házról házra, de nem csupán a névnapjukat ünneplőknek szólt, hanem azok védőszentjének is. Feldolgozásának fontos eleme az improvizáció.

A "Gernyeszegi cigány virrasztó" Maros megyéből, Zsidó János és Lunka Albert előadásából származik. A falusi kultúrában az otthon felravatalozott halottat - félelemből és tiszteletből - néhány éjen át ébren őrizték, ezt nevezik virrasztásnak. Siratás, ének, zeneszó kísérte az eseményt.

A "Menyasszonybúcsúztató" dallama a csángók, illetve székelyes csángók által lakott Gyoszényből származik, ezzel búcsúztatták a lányok a menyasszonyt annak szüleitől. E lemezen passacagliára emlékeztető variációs formában szerepel.

A "Balázstelki kánta" eredeti formájában kerül előadásra. A kántákat ünnepi időszakokban házról-házra járva, csoportosan adták elő.  Szálláskeresés a szokás neve, melynek része az itt hallható ének. Ez egy verses legenda népi ájtatos formája, Karácsony előtt kilenc este kilenc családhoz vitték a Szent Család képét, énekeltek és imádkoztak. Dallamanyaga: templomban is használt egyházi népének.

"Tegnap és ma": egy borsosberényi dudanóta szólal meg előbb autentikus formában, majd a Morotva zenei nyelvére fordítva. A "Betlehem" két karácsonyi dallam összefűzése, zenekari feldolgozása. Az első az ünnep méltóságát, a második annak kedélyét fejezi ki.

 

A második rész egy balladafüzér, mely több önálló népballadából alkot ciklust.  A ballada népköltészeti-népzenei műfaj, mely egy tragikus vagy víg történetet drámai tömörséggel ad elő. A balladafüzér eseményeit az "Előhang" foglalja össze. Az eladott lány tragédiája - szerelmének elveszítése, sorsa kilátástalansága - elméje zavarodásában végződik. A "Nagy hegyi tolvaj" pszalmodizáló dallama készíti elő a végső drámát és a teljes megtisztulást.


 

<<< Vissza

 

Asztali nézet